Nhận xét

(
) :
Thanh toán trực tiếp qua tin nhắn WhatsApp
Nhận chuyển khoản từ ngân hàng Vpbank
Vpbank ( Ngân Hàng Thịnh Vượng)
Nhận chuyển khoản từ ngân hàng Vpbank
Cần tải lên bằng chứng chuyển tiền
Nhận chuyển khoản từ ngân hàng Vietcombank
Vietcombank
Nhận chuyển khoản từ ngân hàng Vietcombank
Cần tải lên bằng chứng chuyển tiền
Nhận thanh toán từ số dư ​Vpbank
Thanh toán qua QR code
Nhận thanh toán từ số dư ​Vpbank
Cần gửi bằng chứng chuyển khoản
Nhận thanh toán số dư MOMO
Ứng dụng MOMO (Được kiểm tra thủ công)
Nhận thanh toán số dư MOMO
Thanh toán qua ví Momo
PayPal (Kiểm tra tự động)
Không có sẵn
Sử dụng ATM / iBangking / mBangking / cho vào tài khoản sau :
Sử dụng ứng dụng Quét hình ảnh mã QR sau :
Vui lòng tải lên bằng chứng chuyển tiền vào ngày
Đảm bảo rằng khoản thanh toán của bạn là SUCCESS và gửi bằng chứng chuyển khoản và mã ID để tăng tốc quá trình xác minh